mirnyj.jpg

Mirnyj - andre konsert

Stipendiatprogrammet - avslutningskonsert

Velkommen til Knut Olaf Sundes siste avslutningskonsert, et «fire timers immersivt audiovisuelt verk med horisontal projeksjon over liggende publikum og multikanals omsluttende høyttalere».

  • Tirsdag 27. november 2018
  • 20.30
  • Kulturkirken Jakob
  • Bill: 250/200 -Ta med liggeunderlag

Medvirkende

Knut Olaf Sunde og notam

Omtale

Mirnyj ligger i Sibir i Russland. Hele grunnlaget for byen er diamantforekomstene. I byen ligger et nedlagt dagbrudd som med sine enorme dimensjoner er verdens nest største menneskeskapte hull i bakken.

For å forstå noe må vi innta et fremmed perspektiv. Vi må trå utenfor det vi allerede vet, der vi allerede er, en navigering i det ukjente. Verket forsøker å skape en følelse av å være der, å få til fornemmelsen av et annet sted. Det er en essayistisk fortelling der Russland fungerer som metafor for tankemønstre og dagbruddet som et negativt rom, et avtrykk av Sovjets og Russlands utvikling.

Det immersive lyd- og bildematerialet spiller sammen for å skape fornemmelsen av et annet sted. Det er utspente lydsituasjoner med nakne lydstrukturer, i en monotoni med mye plass, over lang tid og med langsomme prosesser.
Lydlandskap og filmet materiale er fra Russland og Sibir, satellittbilder og monokrom flimmer.

I forestillingen blir det brukt blinkende lys som for fotosensitive eller andre kan oppleves ubehagelig.

Denne visningen er en av to avsluttende visninger i forbindelse med Knut Olaf Sundes prosjekt «Stedsbevissthet i musikk – å rekontekstualisere fornemmelsen av et annet sted» på det kunstneriske ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole.

Dette er den siste av to konserter denne tirsdagen. Den første finner sted kl. 16.00.

Mako Runtime Error

Error !

ValueError: invalid literal for int() with base 10: ''

<% import json _c = int(widget.val('amount')) items = [] cols = ['','12','6','4','12','12','12'] _list = []
templates/nmhresp/widgets/widget-news, line 1:
<%
/srv/ddnmh01/limecms/nmh/nmh01/local/lib/python2.7/site-packages/mako/runtime.py, line 899:
callable_(context, *args, **kwargs)
/srv/ddnmh01/limecms/nmh/nmh01/local/lib/python2.7/site-packages/mako/runtime.py, line 873:
_exec_template(inherit, lclcontext, args=args, kwargs=kwargs)
/srv/ddnmh01/limecms/nmh/nmh01/local/lib/python2.7/site-packages/mako/runtime.py, line 838:
**_kwargs_for_callable(callable_, data))
/srv/ddnmh01/limecms/nmh/nmh01/local/lib/python2.7/site-packages/mako/template.py, line 462:
return runtime._render(self, self.callable_, args, data)
/var/limecms/nmh/nmh01/nmh-inst-02/Products/LimeTemplate/LimeTemplate.py, line 704:
html = mytemplate.render(object=object, site=site, request=self.REQUEST, extra=extra.get('kwargs', None), **extra)