Musical Bodies

Internasjonale gjester

Gjesteforeleser Martin Iddon frå universitetet i Leeds (Storbritannia) foreles om musikkestetikk.

  • Tirsdag 12. januar 2016
  • 14.30
  • Auditoriet
  • Gratis

Medvirkende

Professor Martin Iddon, Leeds

Omtale

Er musikkproduksjon, enten det dreier seg om tolking av eit musikkverk eller ein komposisjon, ein måte for menneske å skape nye filosofiske sanningar på? Martin Iddon held òg forelesing måndag 11. januar kl. 18.00.

Foredraget er på engelsk.