Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikk mot utenforskap i arbeid med barn og unge

Trær med rødt som speiler seg i vann

5. april 2019 arrangerer CREMAH dagskonferanse om musikk mot utenforskap i arbeid med barn og unge i samarbeid med OsloMet, Bufdir og Kunnskapsklyngen POLYFON.

Annette Øvrelid

I arbeid med utsatte barn og unge er musikk blitt et stadig viktigere redskap for å fremme deltakelse, fellesskap og mestring, noe som samtidig kan forebygge utenforskap. På denne dagskonferansen får du høre om dette arbeidet.

Marit Skivenes, Dag Nordanger og Unni Johns har keynoter, og programmet rommer også andre spennende innspill og ikke minst musikalske innslag, blant annet fra unge mennesker som deltar i Kom Nærmere-prosjektet i Oslo.

Konferansen er et initiativ fra det Nasjonale kompetansenettverket for musikkterapi i barnevernet.

Arrangører er Bufdir, Kunnskapsklyngen Polyfon ved GAMUT (Griegakademiets Senter for Musikkterapiforskning) ved Universitetet i Bergen, CREMAH (Senter for forskning i musikk og helse) ved Norges musikkhøgskole og Institutt for sosialfag ved OsloMet.

Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte.