carl-nielsen-museet02.jpg

Musikk og liv - Norge feirer Carl Nielsen

Det er 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) ble født i Danmark. Musikkhøgskolen deltar i feiringen med symfoniorkesterkonsert og som bidragsyter for et to dagers seminar med workshops, forelesninger og samtaler på Lysebu.

  • Torsdag 3. desember 2015
  • 11.00
  • Lysebu
Meld deg på

Omtale

Det er 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) ble født i Danmark. Musikkhøgskolen deltar i feiringen med symfoniorkesterkonsert og som bidragsyter for et to dagers seminar med workshops, forelesninger og samtaler på Lysebu.

Carl Nielsen ble født på Fyn i enkle kår, og han forble tvers igjennom dansk hele livet. Hans danske og fynske røtter var viktige for ham, både som menneske og som musiker. Men som alle store kunstnere var Carl Nielsen også internasjonal. Han lot seg inspirere av de store europeiske mestere som Bach og Mozart, og han forholdt seg aktivt interessert, men også kritisk til den utvikling som skjedde i hans egen tid, preget bl.a. av Stravinskij, Schönberg og Bartók. Det han selv skapte av musikk, ble lyttet til langt utover Danmarks grenser.

Hvorfor skal vi så feire den danske Carl Nielsen i Norge? En enkel grunn er at dansk og norsk kulturliv sto hverandre svært nær, også i tiden etter 1814. Mer spesifikt vet vi at Carl Nielsen både påvirket og ble påvirket av norske musikere i samtiden.Johan Svendsen var kapellmester for Det Kongelige Kapel da Carl Nielsen som ung fiolinist ble ansatt i orkesteret. Han ble en av Carl Nielsens viktigste læremestre. Senere deltok Carl Nielsen aktivt i et nordisk komponistfellesskap der sterke bånd til norske kolleger ble skapt, bl.a. til Edvard Grieg og Christian Sinding.

Mer om innhold på seminaret, priser, påmelding og foredragsholdere på dansk-norsk.no/arrangementer/cn