New file
Bildet er hentet fra prosjektet RHYME - om interaktive musikkmøbler og interaksjon i familier med funksjonshemmede barn.

Musikk, deltagelse og barnevern

Hva betyr musikk i arbeid med barn og unge med barnevernsbakgrunn? På konferansen blir dette temaet belyst fra ulike ståsteder: arbeid innen rus, psykisk helse, enslige mindreårige asylsøkere, funksjonshemming, ettervern og atferdsproblemer.

 • Torsdag 4. desember 2014
 • 09.00
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Gratis

Medvirkende

 • Inga Marte Torkildsen, eks-minister, jobber i Forandringsfabrikken BarnsBeste
 • Elisabeth Backe-Hansen, forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, HiOA
 • Jan Storø, førstelektor ved Institutt for samfunnsfag, HiOA
 • Viggo Krüger, forsker/ musikkterapeut ved Aleris Ungplan & BOI og førsteamanuensis ved Griegakademiet, UiB
 • Morten Lorentzen, tekstforfatter, skribent og tidligere lærer
 • Svein Fuglestad, høgskolelektor. Bachelor i barnevern, HiOA
 • Karette Stensæth, førsteamanuensis ved Musikkhøgskolen og koordinator for Senter for musikk og helse
 • Unni Johns, musikkterapeut og psykologspesialist, Psykologisk institutt, UiO, BUP Furuset og RBUP Øst og Sør
 • Monika Overø, musikkterapeut ved Akershus universitetssykehus
 • Daniel Løset Kristiansen, musikkterapeut ved Tyrilikollektivet
 • Gro Trondalen,professor i musikkterapi. Leder av Senter for musikk og helse. Norges musikkhøgskole
 • Merete Roaldsnes, musikkterapeut og stipendiat ved Musikkhøgskolen
 • Erik Sandøy,administrerende direktør Aleris Ungplan & BOI
 • Øystein Eriksen,musikkterapeut Aleris Ungplan & BOI

Program

 • Kl 09.00 Kaffe                                                         
 • Kl 09.30 Kom nærmere. Kunstnerisk innslag          
 • Kl 09.45 Hilsning fra politiker v/ Inga Marte Torkildsen
 • Kl 10.00 Barns og ungdoms deltagelse i barnevernet - hvorfor og hvordan? v/ Elisabeth Backe-Hansen
 • Kl 10.30 Møteplasser for deltagelse, egenutvikling og musikk v/ Jan Storø
 • Kl 11.00 Musikk som verktøy ved forebyggende arbeid v/ Viggo Krüger
 • Kl 11.30 Om arbeidet med Kom nærmere v/ Morten Lorentzen
 • Kl 11.45 Lunsj                                                         
 • Kl 12.30 Kunstnerisk innslag. Studenter fra HIOA
 • Kl 12.45 Kreativt musikkverksted på barnevernpedagogutdanninga - dialog og samspill mellom ungdom og studenter v/ Svein Fuglestad
 • Kl 13.00 Å delta:  kva er det og kva kan det bety å delta gjennom musikk? v/ Karette Stensæth
 • Kl 13.15 Vitalitet og mening som nøkkelbegreper i arbeid med barn og unge v/ Unni Johns
 • Kl 13.30 Hekta på musikk v/ Monika Overø
 • Kl 13.45 Musikk, rus og identitet - erfaringer fra musikkterapi i rusbehandling v/ Daniel Løset Kristiansen
 • Kl 14.00 Pause                                                         
 • Kl 14.15 Kom nærmere. Kunstnerisk innslag          
 • Kl 14.30 Barnevern: En musikkgruppe for mødre og barn v/ Gro Trondalen
 • Kl 14.45 Musikkgruppa har gitt meg eit håp i livet!" - om ein kvalitativ studie av ei musikkgruppe for einslege mindreårige flyktningar v/ Merete Roaldsnes
 • Kl 15.00 Kultur- og musikkaktiviteter i barnevernet – kraftfulle verktøy for prestasjon og utvikling v/ Erik Sandøy
 • Kl 15.15 Jeg lager min egen musikkvideo – eksempel fra praksis v/Øystein Eriksen
 • Kl 15.30 Kom nærmere. Kunstnerisk innslag          
 • Kl 15.35 Hilsninger                                                  
 • Kl 16.00 Slutt

Omtale

Konferansen er et samarbeid mellom Senter for musikk og helse på Norges musikkhøgskole, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) og Aleris.

Nærmere informasjon om program og påmelding kommer senere.

Kontaktperson er Viggo Krüger.