Ingfrid_Breie_Nyhus_lavopp f John Andresen.jpg
Ingfrid Breie Nyhus. Foto: John Andresen

Musikkakademiet på byen - Forskningsdagene

Musikkakademiet

Musikkhøgskolen presenterer utvalgte smakebiter av høgskolens forskning og kunstneriske utviklingsarbeid. Det blir også en rekke musikalske innslag. 

  • Mandag 22. september 2014
  • 19.30
  • Litteraturhuset – Wergelandsalen
  • Gratis

Omtale

Publikum vil få se og høre tre stipendiater og to forskere:

  • Laura Ellestad, Ph.D.-stipendiat som studerer hardingfelespelemenn i USA og Canada. Laura spiller hardingfele.
  • Ingfrid Breie Nyhus, kunststipendiat som bryner folkemusikkarven mot ny klavermusikk. Ingfrid spiller piano.

Pause

  • Karette Stensæth, seniorforsker som deltar i prosjektet RHYME - om medskaping gjennom interaktive musikkmøbler. Karette er musikkterapeut.
  • Tanja Orning, forsker som har studert samtidsmusikerens nye og utvidede rolle. Tanja spiller cello.
  • Ivar Grydeland, kunststipendiat som utforsker sin egen rolle som musiker i improband. Ivar spiller gitar.

Konferansier: Frank Havrøy

Etter de fem presentasjonene vil musikerne og forskerne samtale om hvilken plass forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid har i musikk.

Professor Øivind Varkøy deltar i denne samtalen.

Mer om de enkelte presentasjonene

Laura Ellestad, felespiller  og Ph.D.-stipendiat: "Kappleiks and house parties": norsk folkemusikk i nord-amerikanske kontekstar

Under den store norske utvandringstida emigrerte over 360 hardingfelespelemenn til Nord-Amerika. I forskingsprosjektet sitt skal Laura Ellestad granske endringar i det norsk-amerikanske folkemusikkmiljøet i tidsrommet mellom 1910 og 1970. I denne perioden vart ein landsdekkjande organisasjon for hardingfelespelemenn, ”Hardanger violinist forbundet af Amerika”, skipa, samtidig som ein unik, kreolisert, norsk-amerikansk ”old-time” musikktradisjon voks fram.

Ellestad skal forske på kulturelle, musikkvitskapelege og performative faktorar som skapte svingingar i desse musikkområda. Ho skal også bruke eigen utøvarpraksis som metode for å rekonstruere og fornye bygdedans- og ”old-time”-tradisjonar frå denne perioden.

Ingfrid Breie Nyhus, pianist og kunststipendiat: Asbjørn Schaathun’s Nations - slåttespill i ny klavermusikk

Ingfrid Breie Nyhus’ stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid handler om tolkning av pianomusikk inspirert av folkemusikk. Hun er pianist innenfor klassisk tradisjon og samtidsmusikk, og samtidig har hun en sterk folkemusikkbakgrunn. Hun utnytter perspektivene fra disse utøvertradisjonene - med de ytterpunkter og tangeringer de har i holdninger og materiale - i sine fortolkningsmessige og estetiske vurderinger ved pianoet.

Nyhus har også bestilt helt nye klaverstykker inspirert av folkemusikk, som en fortsettelse av tradisjonen etter blant andre Grieg, med slåtteinspirasjon på piano. De siste månedene har hun arbeidet sammen med flere komponister, deriblant Asbjørn Schaathun, som har skrevet verket «Nations» for piano og elektronikk. Ingfrid Breie Nyhus fremfører dette ferske verket i sin presentasjon. Les mer om prosjektet her.

Karette Stensæth, førsteamanuensis i musikkterapi: Kan det å spele musikk på ting heime – saman med resten av familien – fremje helse?

Når eit barn med omfattande funksjonshemmingar relaterer til verda på ein annan måte enn det som er forventa, risikerer det å bli isolert og passivt. For barnet kan slik isolasjon bli ein helsetrussel. For familien hennar er mangelen på god og meiningsfull interaksjon med henne sårt og vanskeleg. Denne presentasjonen handlar om design og utvikling av nye og samskapande musikkting. Spørsmålet er om dei samskapande musikktinga kan utvide kommunikasjon og samspel for sårbare familiar? Kan dei til og med bidra til å styrke helse, velvære og livskvalitet?

Karette Stensæth er musikkterapeut med lang erfaring med barn med ulike utfordringar. Ho er også forskar i det interdisiplinære forskingsprosjektet RHYME: Co-creation through tangible interaction and music (www.rhyme.no). Eit mål med RHYME er å utvikle ny kunnskap om sammenhengar mellom musikk, helse og teknologi. 

Tanja Orning, cellist og musikkforsker: The polyphonic performer

I løpet av de siste 50 år har det utviklet seg et nytt repertoar innenfor samtidsmusikken som i mange henseender bryter med den spilletekniske rollen musikeren hittil har hatt. Formålet med Ornings prosjekt har vært å dokumentere denne nye rollen med utgangspunkt i grensesprengende verker av fire sentrale samtidskomponister: Morton Feldman, Helmut Lachenmann, Klaus K. Hübler og Simon Steen-Andersen. Les mer om prosjektet her.

Ivar Grydeland, gitarist og kunststipendiat: Å kommunisere med mitt eget ekko

I dette prosjektet jobber Ivar Grydeland med å improvisere alene, inspirert av hvordan han improviserer med andre. Ivar undersøker blant annet forskjellige måter å kommunisere med sitt eget ekko. Dette åpner for en underlig dialog, og det reiser interessante spørsmål knyttet til den øyeblikkskunsten improvisasjon gjerne omtales å være.