Musikkarvkonferansen 2015

Tradisjonen tro avholder Norsk musikkarv sin årlige konferanse i desember. Vi retter denne gangen oppmerksomheten mot utøverne. Vi spør hvordan utøverens praksis formes av notenes beskaffenhet, og ikke minst omvendt: hvordan utøveren og framføringspraksis kan være en ressurs i framstillingen av nye noteutgaver.

  • Torsdag 10. desember 2015
  • 10.00
  • Levinsalen, Norges musikkhøgskole
Meld deg på

Program

Omtale

Utøvere som framfører notert musikk fra tidligere epoker, tilegner seg en særlig innsikt i notasjonens særegenheter. Det gjelder ikke bare i forbindelse med eldre trykte utgaver men også i arbeid med håndskrifter. All musikknotasjon har en tidskjerne. I moderne utgaver er notebildet i større eller mindre grad standardisert etter vår tids normer, men gode utgaver bevarer mange tidstypiske trekk som kan fortelle om fortidens framføringspraksis. I arbeidet med kritiske historiske musikkutgaver vil en editor ikke bare søke å gi utøverne tilstrekkelige anvisninger for framføring men også formidle – gjennom utformingen av notebildet og tilhørende kritiske kommentarer samt ledsagende vitenskapelige tekster – en dypere forståelse av verket og dets kontekst.

Utøverne stiller på sin side med ekspertise og erfaringer som er uunnværlig i historisk musikkedisjon, og noen av dem er framragende musikkeditorer. I arbeidet med historiske musikkutgaver er det viktig å utnytte utøverkompetanse.