Musikkarvkonferansen 2016

Årets konferanse har tittelen Interfaces: tradition and technology in musical heritage work og utforsker hvordan nye digitale muligheter kan støtte musikkarvarbeidet.

  • Torsdag 8. desember 2016
  • Nasjonalbiblioteket

Medvirkende

Hovedtalere er Elaine Chew, professor i digitale medier og pianist ved Queen Mary University i London, og Johannes Kepper, musikkviter og medarbeider i prosjektet Beethovens Werkstatt.

Omtale

I prosjektet Norsk musikkarv samarbeider NMH med Nasjonalbiblioteket og musikkfaglige miljøer ved de fire største universitetene om å bevare og formidle den store kulturarven av musikk etter norske komponister. Prosjektet startet i 2010 og er støttet av blant annet Norsk kulturråd.

Lenke til musikkarvkonferansens hjemmeside.