Musikkhøgskolens blåseensemble

Musikkensemblene

Studenter fra Norges musikkhøgsskole og Musikhögskolan i Ingesund, Arvika. Dirigent er Ingar Bergby.

  • Lørdag 3. oktober 2015
  • 16.00
  • Musikhögskolan i Ingesund, Arvika

Program

Schönberg: Tema og variasjoner
Thommessen: Musikk for en futuristfilm
Holst: Hammersmith
Solistverk: Velges ut etter solistprøvespill for studentene