NMH-2013-1-6038.jpg

Musikkhøgskolens kammermusikkonkurranse - finale

Kammergrupper på bachelor og master konkurrerer om heder, ære og premiepott som skal brukes til å være med på et internasjonalt kurs i kammermusikk.

  • Onsdag 11. januar 2017
  • 18.00
  • Levinsalen
  • Gratis

Program

Innledende runder:

Mandag 9. januar kl. 16.30-20.30 i Levinsalen - bachelorklassen
Tirsdag 10. januar kl. 16.30-20.30 i Levinsalen - masterklassen

Programmet for finalekonserten blir offentligggjort etter at de innledende rundene er gjennomført.

Omtale

Musikkhøgskolens kammermusikkonkurranse ble første gang arrangert i desember 2003. Deretter har den vært arrangert hvert studieår. Konkurransen ble til som et ledd i satsingen på kammermusikk og samspill som formidlingsform og læringsarena. De to første årene ble det konkurrert i én klasse, mens det fra og med konkurransen studieåret 2005/2006 ble konkurrert i to klasser; én for master og én for bachelor. Ensemblene konkurrerer om en premiepott på til sammen 60 000 kroner. Juryen bestemmer fordeling. Prispengene skal brukes til å være med på et internasjonalt kurs i kammermusikk.