Musikkpedagogikk - foredrag

Masterstudentene i musikkpedagogikk holder eksamensforedrag. 

  • Torsdag 21. mai 2015
  • 09.30
  • Rom 139
  • Gratis

Program

Hvert foredrag tar 45 min. Det er mulig å komme og gå mellom hvert foredrag:

10.00 Beate Fjelde Døvik: Musikkpedagogisk virksomhet i skjæringspunktet mellom identitet, eksistensielle erfaringer og musikk i hverdagslivet

11.00 Trude Eick: Frigjørende musikkpedagogikk som idegrunnlag og undervisningspraksis

13.00 Mikkel Nyrup Hjelmeland: Instrumentallæreren mellom formelle og uformelle læringspraksiser

14.00 Toril Siksjø: Det musikkulturelle mangfoldet som utfordring for musikkopplæring i det senmoderne samfunnet

15.00 Ida Tveiten: Grunnskolefaget musikk mellom formelle og uformelle læringspraksiser.