Konferanse - Nettverk for kulturskolerelatert forskning

Nettverk for kulturskolerelatert forskning avholder sin tredje konferanse 13. - 14. februar 2014 ved Norges musikkhøgskole.

  • Fredag 14. februar 2014
  • 10.00
  • Norges musikkhøgskole
  • Kr 900

Program

Konferanseprogram 2014

Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole har etablert Nettverk for kulturskolerelatert forskning. Formålet med nettverket er å stimulere til, samarbeide om, og å formidle resultater av kulturskolerelatert forskning. ’Kulturskolerelatert forskning’ må forstås i et bredt perspektiv som omfatter opplæring i kunstfag for i hovedsak aldersgruppen 0-19 år.

Kunstfagene er i klemme mellom store variasjoner i status og kvalitet i den obligatoriske grunnskoleundervisningen og mangelfull kapasitet i det frivillige tilbudet kulturskolene skal gi. Norsk kulturskoleråd arbeider med ny rammeplan for kulturskole, og en av utfordringene i dette arbeidet er å få fram en klarere beskrivelse av kulturskolenes samfunnsoppdrag.

Årets konferanse har tre hovedtemaer som alle relaterer seg til viktige diskusjoner i kultur- og utdanningspolitikken. Hva er kunstfagenes bidrag i diskusjonen om et endret kunnskapsbegrep? Hvordan forholder vi oss til utfordringene knyttet til mangfold i kunst- og kulturtilbudene? Og hvilke konsekvenser får disse diskusjonene for vår profesjonsforståelse?

Gjennom presentasjoner fra deltakere vil kulturskolenes rolle og oppgaver i samarbeidet om en bedre undervisning og opplæring i kunstfagene bli belyst, og forskere fra høyere kunstutdanningsinstitusjoner inviteres til å presentere sine aktuelle prosjekter innenfor de tre hovedtemaene.

Vi har gleden av å ønske velkommen til den tredje nettverkskonferansen, og følgende foredragsholdere (keynotes) er invitert:

Bernt Gustavsson Tema I: Kunnskapsbegrep i endring.

Bernt Gustavsson er professor emeritus i pedagogikk ved Örebro universitet. Professor II i pedagogikk ved NTNU.

Petter Dyndahl Tema II: Mangfold, inkludering og ekskludering.

Petter Dyndahl er professor i musikkpedagogikk og musikkvitenskap ved Høgskolen i Hedmark.

Elin Angelo Tema III: Profesjonsforståelse og kunstfag.

Elin Angelo er førsteamanuensis i musikk- og kunstpedagogikk ved PLU, NTNU.

Påmeldingsfrist er 10. januar 2014. Påmelding gjøres via NMHs egen påmeldingsside.

Konferanseavgiften er 900,- og inkluderer kaffe/te og lunsj begge dager.

Se program

Vel møtt!