Konferanseprogram 2014

Det kan bli endringer i programmet

 

Torsdag 13. februar

11.00-12.00 Lunsj (sted kunngjøres senere)

12.00-12.15 Velkommen (alle presentasjoner er i Levinsalen)


12.15-13.00 Kunnskapsbegrepet i endring. Bernt Gustavsen, Ørebro Universitet

13.00-13.15 Kommentarer, diskusjon. Moderator: Øivind Varkøy


Sesjon I - Moderator: TBA

13.15-13.45 Kunstfag, eleven og kunsten. Bjarne Isaksen, Universitetet i Tromsø

13.45-14.15 TBA. Johanna Østerling Brunstrøm, Ørebro Universitet

14.15-14.45 Diskursive spenninger i dansefeltet. Tone Pernille Østern, NTNU


14.45-15.00 Pause

15.00-15.10 Musikk


15.10-15.55 Mangfold, inkludering og ekskludering. Petter Dyndahl, Høgskolen i Hedmark 

15.55-16.10 Kommentarer, diskusjon. Moderator: Øivind Varkøy


Sesjon II - Moderator: Knut Øverland

16.10-16.40 Utviklingsarbeid ved SKUG-senteret, Tromsø Kulturskole. Elin Skogdal og Einar Berg-Olsen,Tromsø kulturskole

16.40-17.10 LÆRINGSUTBYTTE i kulturskolen– forventning eller fyord? Wenche Waagen, NTNU

17.10-17.40 IRIS. Rut Jorun Rønning, Norsk kulturskoleråd


17.40-18.15 Nettverksmøte

20.00          Middag

 

Fredag 14. februar

10.00-10.45 Profesjonsforståelse og kunstfag. Elin Angelo, NTNU

10.45-11.00 Kommentar, diskusjon. Moderator: Øivind Varkøy


Sesjon III - Moderator: Inger Anne Westby

11.00-11.30 Musikkpedagogers profesjonsforståelse i møte med kulturskolen som lokalt ressurssenter. Anne Jordhus-Lier, Norges musikkhøgskole

11.30-12.00 TBA.

12.00-12.30 ”Grenseløst samspill”. John Einar Halvorsrød, Norsk kulturskoleråd


12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.00 Plenumsdebatt. Diskusjon, oppsummering, avslutning

Sist oppdatert: 17. desember 2013