Konferanseprogram 2014

Det kan bli endringer i programmet

Alle presentasjoner holdes i Levinsalen.


Torsdag 13. februar

11.00-12.00 Lunsj, "Glasshjørnet" Norges musikkhøgskole

12.00-12.15 Velkommen v/Rektor Peter Tornquist. Musikk v/Fauna Vokalkvintett


12.15-13.00 Kunskapsformer i olika verksamheter. Bernt Gustavsson, Ørebro Universitet

13.00-13.15 Kommentarer, diskusjon. Moderator: Øivind Varkøy


Sesjon I - Moderator: Bjarne Isaksen

13.15-13.45 Kunstfag, eleven og kunsten. Bjarne Isaksen, Universitetet i Tromsø

13.45-14.15 Kropp, görande och varande i musik. Johanna Østerling Brunstrøm, Ørebro Universitet

14.15-14.45 Den tenkende kunstner. Bjørn Kruse, Norges musikkhøgskole


14.45-15.00 Pause

15.00-15.10 Musikk v/Oddrun Lilja Jonsdottir, gitar og Sanskriti Shrestha, tabla


15.10-15.55 Mangfold, inkludering og ekskludering. Petter Dyndahl, Høgskolen i Hedmark 

15.55-16.10 Kommentarer, diskusjon. Moderator: Øivind Varkøy


Sesjon II - Moderator: Knut Øverland

16.10-16.40 Utviklingsarbeid ved SKUG-senteret, Tromsø Kulturskole. Elin Skogdal og Einar Berg-Olsen,Tromsø kulturskole

16.40-17.10 LÆRINGSUTBYTTE i kulturskolen– forventning eller fyord? Wenche Waagen, NTNU

17.10-17.40 IRIS. Rut Jorun Rønning, Norsk kulturskoleråd


17.40-18.15 "Mingling"

19.00          Middag

 


Fredag 14. februar

09.30-10.00 Kaffe

10:00-10:15 Musikk v/Oddrun Lilja Jonsdottir, gitar og Sanskriti Shrestha, tabla

10.15-11.00 Profesjonsforståelser og kunstpedagogikk. Elin Angelo, NTNU

11.00-11.15 Kommentar, diskusjon. Inger Anne Westby


Sesjon III - Moderator: Inger Anne Westby

11.15-11.45 Musikkpedagogers profesjonsforståelse i møte med kulturskolen som lokalt ressurssenter. Anne Jordhus-Lier, Norges musikkhøgskole


12.00-13.00 Lunsj, Bokkafeen Chateau Neuf


13.00-13.30 ”Grenseløst samspill”. John Einar Halvorsrød og Lars Emil Johannessen, Norsk kulturskoleråd

13.30-14.00 Betydningsfulle praksiserfaringer i musiker- og musikklærerutdanning. Brit Ågot Brøske Danielsen, Norges musikkhøgskole


14.00-14.30 Plenumsdebatt. Diskusjon, oppsummering, avslutning

Sist oppdatert: 4. februar 2014