Norsk klavermusikk – Grieg ingen adgang

Einar Henning Smebyes klaverstudenter spiller norsk klavermusikk fra romantikken til vår egen tid.

  • Lørdag 5. november 2016
  • 14.00
  • Nasjonalbiblioteket
  • Gratis

Medvirkende

Sivert Blindheim, Jonas Aune, Fabrice Bligoud, Edel Bolstad og Eirik Haug Stømner

Program

Fartein Valen: Sonate nr. 2 op 38,
1. sats: Allegro maestoso
Sivert Blindheim

Agathe Backer-Grøndahl: Trois Etudes op 22
Jonas Aune

Lasse Thoresen: Invocation of Crystal Waters
Fabrice Bligoud

Ketil Hvoslef: Rondo con variazioni
Edel Bolstad

Fartein Valen: Sonate nr. 1 op 2
I     Allegro non troppo, ma con passione
II    Adagio
III   Allegro assai
Eirik Haug Stømner

Omtale

Norsk musikk blir ofte oppfattet ensbetydende med Griegs musikk. Klaverklassen til professor Einar Henning Smebye på Norges musikkhøgskole har trukket fram andre sider ved vår musikalske nasjonalarv. På denne konserten vil studentene framføre musikk som altfor sjelden høres, men som på forskjellige måter er like spennende å lytte til.