liveelectronic_illustrasjon.jpg

OVDHIVKOVKs Geniale Filmshow

Komponistenes konsertserie

Obligatorisk videodidaktisk harelabbinnføringsvideo-kurs om video (og komposisjon) presenterer et genialt filmshow!

Omtale

OVDHIVKOVK består av studenter ved komposisjonslinja på Norges musikkhøgskole. I uken i forkant av Det Geniale Filmshowet har de jobbet med ulike videoteknikker og utviklet egne prosjekter som skal fremvises denne kvelden.