Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Påfyll

-

Påfyll starter opp igjen! I denne utgaven presenterer Mattias Johansson fra sitt nye valgemne på mentale øvingsstrategier og Ioannis Theodoridis fra sitt ph.d.-prosjekt om fysiske utfordringer blant musikere.

Mentale øvingsstrategier

Mattias Johansson presenterer det nye valgemnet, Mentale øvingsstrategier. Valgemnet handler om å få studenten til å bli kjent med sitt eget nivå og øve utfra dette. En ambisjon hos musikkutøvere er at musikken skal komme innenfra, og gjennom å styrke evnene våre til å mentalt visualisere både de klanglige og kroppslige aspektene ved en musikalsk framførelse kan vi bli både mer robuste og fleksible.

Fysiske utfordringer blant musikere

Ioannis undersøker i sitt Ph.D-prosjekt hvilke fysiske utfordringer musikere opplever, og hvorfor de oppleves så ulikt fra person til person. Han skal i sitt Ph.D-prosjekt gjennomføre en stor studie der han undersøker noen av de komplekse mekanismene og fenomenene som kan virke inn på musikere og musikkstudenters spilleevne og helse. Ioannis er nå på jakt etter prosjektdeltakere, og hovedinstrumentlærere som kan tenke seg å delta i studien med klassen sin er derfor spesielt velkomne! Ulike nivåer av deltakelse vil være mulig, der det minst tidkrevende er et enkelt spørreskjema for studenter, distribuert en gang i året i begynnelsen eller slutten av en forumtime. Noen deltakende lærere vil også bli invitert til intervju, og et utvalg studentdeltakere vil bli invitert til å delta i en spennende motion capture-studie på UiO i 2023.

Publisert: 17. nov. 2022 — Oppdatert: 1. des. 2022