Lasse Thoresen
Lasse Thoresen. Foto: Kimm Saatvedt

Påkalling

Invocations er tittelen på Lasse Thoresens nye klaververk, hvor de forskjellige elementene (lys, luft, vann) påkalles. Videre i konserten blir Schuberts ånd påkalt og vil fremstå i uventede inkarnasjoner.

 • Tirsdag 14. april 2015
 • 19.30
 • Lindemansalen, Norges musikkhøgskole
 • 100/50

Medvirkende

 • Vebjørn Anvik (klaver)
 • Håkon Austbø (klaver)
 • Yejin Gil (klaver)
 • Njål Sparbo (bass)
 • Nils Henrik Asheim (tangentinstrumenter)
 • Inga Grytås Byrkjeland (cello)
 • Reidar Edvardsen (gitar/mandolin)
 • Anders Erik Røine (strengeinstrumenter)
 • Øyvind Skarbø (perkusjon)
 

Program

Lasse Thoresen: Invocations

 • Invocation of Light, Invocation of air (urframføring)              
 • Invocation of Crystal Waters (2012)

Hver sats blir spilt av to pianister.

Franz Schubert: Sanger                                                                    

Nils Henrik Asheim: Schubert-momentet
Ländler, valser og tyske danser av Schubert, rekomponert av Nils Henrik Asheim.

Omtale

Schubert-momentet er Nils Henriks Asheims tilnærming til ny tolkning av gamle verker. Asheim rekomponerer ländler og valser av Schubert og fremfører dem med et spennende ensemble. Asheim har skrevet følgende kommentar til arbeidet med det nye verket.

"Jeg tror det er i bunn og grunn en sorg over avstanden i tid som er motivasjonen for å prøve seg på noe sånt som dette. En sorg over at gamle komponister som vi knytter nære vennskap til, alltid forblir urørbare, på den andre siden av en glassvegg. Vi kan aldri komme dit at vi forstår hvor de var når de skrev sine ting. Vi kan oppnå gode, meningsfylte og kvalifiserte misforståelser.

Hva gjør det, sålenge musikken fungerer for oss, sier vi. På den ene siden er jeg enig, på den andre siden føler jeg uro. Jeg får lyst til å prøve hundre grep for å gjenopprette nærheten, kjenne på det øyeblikket da denne musikken ble tatt ut av lufta og materialiserte seg, ut av en trang. Lage et nytt øyeblikk.

Schubert skrev flere hundre danser for piano. De ble brukt ved sosiale sammenkomster, notene ble solgt og musikken spredt rundt i Wiens borgerskap. Mange av dansene er ordinære, noen er spesielle.

Jeg har forsøkt å spørre meg hva det er ved hvert stykke som gjør det spesielt. Ut fra dette er det kommet noen nøkkelord som jeg igjen har brukt for å rekomponere dansene. Metoden er i slekt med det som Hans Zender kaller "komponert interpretasjon".

Virkemidlene er for eksempel å overdrive, å strekke ut i tid, å overlappe, å klippe, å gjenta. Både for å tilsløre og for å tydeliggjøre, to sider av samme sak. Jeg har lett etter hjelp i musikalske tradisjoner her og der.

Til dette har jeg vært så heldig å få samle et flott ensemble av musikere med ulike kompetanser, med hver sine unike bidrag til helheten. Vi bruker både strengeinstrumenter som var populære i Schuberts kretser, som gitar og mandolin, og instrumenter fra andre epoker og tradisjoner.

Schubert-momentet har vært i gjære svært lenge, kanskje helt siden jeg spilte disse dansene som mine første pianolekser i ni-års alderen. Jeg er takknemlig ovenfor "Den tenkende musiker" for å få anledningen til å utvikle og presentere en pilot til et prosjekt som seinere skal videreutvikles mot en innspilling og et helt konsertprogram."

Lasse Thoresen omtaler Invocations:

I den klassiske musikktradisjonen er det komponisten som legger hovedpremissene ved å levere en omhyggelig notert tekst til fremføring. Men fremføringen selv er avgjørende for om musikken viser sitt sanne potensiale. Utøverens tolknings-element er uomgjengelig for at musikkens skal fremstå som levende nærvær.

Prosjektet Den tenkende musiker setter fokus på utøverens medskapende rolle i musikken, og mitt viktigste bidrag til prosjektet har vært å skrive to klaverstykker som gir utøveren en stor grad av valgfrihet i tolkningen.

Disse to klaverstykkene har jeg kalt Invocation of Pristine Light og Invocation of Rising Air – på norsk noe slikt som Påkallelse av urlys, og Påkallelse av stigende luft. Fra før hadde jeg skrevet en Påkallelse av krystallklart vann (Invocation of Crystal Waters) for den internasjonale Griegkonkurransen i Bergen.

Elementene som forekommer i titlene er ikke først og fremst materielle: det er naturelementenes symbolske virkelighet som påkalles. Invocation of Pristine Light har følgende undertitler på seksjoner som utøveren kan kombinere i ulike rekkefølger: Pristine Light, Rays Spreading, Lamp in a Niche, Solar Prominences.

I Invocation of Rising Air forekommer undertitlene: Lofty Spaces, Inner Ascent, Sky Lark, Arioso, Inexorable Ascent (Coda). Invocation of Crystal Water har undertitlene: 1. Aqualudium: Deep, clear water, Drops, Soft-flowing waters, Waves, Stone Falling in Water;  2. Aqua Fuga – Water Flights.

Njål Sparbo omtaler de fem Schubert-sangene:

Jeg oppfatter det slik at teksten i disse Schubert-sangene representerer jeg-personenes tankestrøm og selvforståelse, men at ordene som blir sunget kommer til kort med å fortelle hele den bakenforliggende historien. Schubert har dermed ikke bare satt musikk til diktene, men diktet videre på jeg-personens virkelighetsoppfating, og tilført alle de korte historiene en personlig, romantisk fortolkning.

Sannheten om jeg-personens indre liv blir i Schuberts musikk liggende mellom linjene - i det tekstlige, i det melodiske - og mest av alt i klaverstemmens harmoniske materiale.

Selv om jeg-personen av og til forholder seg helt direkte til sin elskede, er Schuberts musikalske undertekst så sterk at den gjør utøveren i tvil om den elskede er en virkelig person, eller om hun kun er et resultat av jeg-personenes insisterende lengsler. Mens sangeren tviholder på teksten, får vi i klaverstemmen tilgang til det som faktisk foregår, til det ekte, det utilslørte. Til naturen, til skjønnheten - til sannheten.

Utøvernes utfordring blir da å leve i spennet mellom den ønskede og den fortrengte virkeligheten. For å synkronisere oss med disse sangene, må vi gjøre det samme som jeg-personen: oppgi forsøket på å forstå oss selv, men ikke helt klare la det være. Vi beveger oss inn i grenseland der motsetninger lever side om side: bevissthet og underbevissthet, virkelighet og drøm, sannhet og lengsel.

Konserten inngår i Den tenkende musiker - en festival, og er et ledd i prosjektet Den tenkende musiker.