Pastime with good company

Studenter fra 1. og 2. klasse på vokallinjen har laget en forestilling i forbindelse med fagene drama og tekst. Med utgangspunkt i tekster av Shakepeare og musikk fra Henrik 8s hoff vil forestillingen by på drama, dans, sang og musikk. Og kanskje også noen overraskelser...

  • Onsdag 24. april 2013
  • 19.30
  • Levinsalen