Ph.D Prosjektkonsert

Vi har gleden av å invitere personale, venner og bekjente på en liten formiddagskonsert. Konserten arrangeres som del av Johannes Lunde Hatfields Ph.D-prosjekt i mental øving.

  • Mandag 27. april 2015
  • 10.00
  • Levinsalen

Medvirkende

Anina Radotina, cello

Ellen Löfgren, fiolin

Gunn Inga S. Tofsrud, fiolin

Espen Nystog Aas, klarinett

Erlend Olderskog Albertsen, saksofon, kontrabass

Marthe Lea, saksofon

Gunnar Sama, klaver

Program

Musikk av Respighi, Grieg, Copland, Jarrett, Chausson, Bach og Olderskog Albertsen.

 

Omtale

Konserten er en del av Johannes Lunde Hatfields Ph.D-prosjekt om mental øving. I prosjektet spør han - Vil mentale øvingsteknikker fra idrettspsykologi kunne ha en flerdimensjonal positiv virkning på musikkstudenters utvikling?

Tidligere forskning har vist at det er et stort forbedringspotensial knyttet til musikkstudenters planlegging av egenøving. Vi kan trekke flere paralleller mellom feltene idrett og musikk. Begge feltene bygger sin praktiske virksomhet på topprestasjoner, prestering i pressede situasjoner, egentrening/øving, konkurranser, auditions mv.

Formålet med prosjektet er å gi musikkstudenter et konkret øvingsverktøy, som skal kunne bistå med økt bevissthet om strukturering av egenøving.

Les mer om Johannes Lunde Hatfields Ph.D-prosjekt Mental øving - en kime til konstruktivitet i utøvende musikkvirksomhet?