Philip Dammen - disputas

Dag 2: Disputas

  • Fredag 1. februar 2013
  • 10.15
  • Blindern, Helga Engs Hus/auditorium 3

Omtale

Prøveforelesninger for graden dr.philos.

Torsdag 31. januar
Kl. 12.15: Selvvalgt emne: Logikk og psyke. Glimt fra et tenkt basisfag i psykisk endring for psykologer, pedagoger og helsearbeidere.

Kl. 14.15: Oppgitt emne: Muligheter og utfordringer i forbindelse med å skape vitenskap som bygger på egen praksis.

Disputas

Fredag 1. februar
Kl. 10.15: Avhandlingens tittel: En undersøkelse av psykisk plage og psykisk endring med utgangspunkt i enkelte endringsprosesser. Et bidrag i utvikling av en vitenskapelig tilnærming til endring av psykisk forankrede plager og lidelser. En studie gjennomført med et kombinert design.