Pianokonsert

Sonater av Beethoven og Mendelssohn. Sanger og arier av Puccini og Schumann..

  • Torsdag 7. mai 2015
  • 20.00
  • Levinsalen, Norges musikkhøgskole
  • Gratis

Medvirkende

Studenter fra pianistenes valgfag akkompagnement