Prøveforelesing med Njål Ølnes

Ph.D.-programmet - prøveforelesning

Ph.D.-stipendiat Njål Ølnes held ein prøveforelesing i forkant av disputasen.

  • Torsdag 17. mars 2016
  • 10.15
  • Levinsalen, Norges musikkhøgskole

Omtale

Temaet for forelesinga er "Å forske i egen musikk – forskningsmessige utfordringer sett i lys av ‘artistic research’ og ‘konstnärlig forskning’".

Bedømmingskomite:

  • Per Anders Nilsson, Göteborgs universitet
  • Hans Weisethaunet, Universitetet i Oslo
  • Gjertrud Pedersen, Norges musikkhøgskole

Kl. 12 same dag og same stad vil Ølnes forsvare sin avhandling i offentleg disputas, se eige arrangement.