Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Prøveforelesning: Emil Bernhardt

-

Som en del av doktorgradsprøven skal Emil Bernhardt forelese over et tema gitt av bedømmelseskomiteen.

Tema for prøveforelesningen

Temaet for prøveforelesningen er "Redegjør for begrepet ‘det sublime’ i musikken. Legg særlig vekt på det 20. og det 21. århundre. Belys fremstillingen med eksempler".

Bedømmelseskomite

Bedømmelseskomiteen består av følgende:

  • Professor Arnfinn Bø-Rygg
  • Professor Henrik Holm
  • Forsker Astrid Kvalbein

Gjennomføring av arrangementet

På grunn av den siste utviklingen i smittesituasjonen på Østlandet vil prøveforelesningen i sin helhet gjennomføres i zoom. Lenke til arrangementet er til høyre på siden.

For ikke å forstyrre kandidaten, vil ingen bli sluppet inn fra venterommet etter at prøveforelesningen har begynt. Innslipp fra venterommet starter kl 17:20

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli gjort opptak av prøveforelesningen (til bruk for komiteen). Forelesningen vil ikke være offentlig tilgjengelig etter at den er gjennomført.

disputas-og-proveforelesning

Disputas: Emil Bernhardt

Ph.d.-stipendiat Emil Bernhardt forsvarer i offentlig disputas avhandlingen «Klangen av historie. Verk og fortolkning hos Nikolaus Harnoncourt».

Disputas: Emil Bernhardt