Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Prøveforelesning: Adrian Wangberg Seberg

-

Adrian Wangberg Seberg holder en prøveforelesning i forkant av disputasen.

Oppgitt tema for prøveforelesningen er “Is freedom always liberating? A discussion of different philosophical approaches to the notion of freedom.”

Bedømmelseskomité

Bedømmelseskomiteen består av følgende:

  • Professor Gary Ansdell.
  • Professor Ragnfrid Kogstad.
  • Førsteamanuensis Marie Strand Skånland (komitéleder).

Prøveforelesningen ledes av rektor Peter Tornquist.

Om avhandlingen

Tittelen på Sebergs avhandling er A liberating music therapy. A qualitative study on music therapy in the meeting with Norwegian compulsory mental healthcare.

Disputasen avholdes på Zoom samme dag, klokken 12.00.