Prøveforelesning med Adrian Wangberg Seberg

Ph.d.-programmet - prøveforelesning

Adrian Wangberg Seberg holder en prøveforelesning i forkant av disputasen.

  • Torsdag 18. juni kl. 10.15 – 11.00
  • 10.15
  • Zoom

Omtale

Temaet for prøveforelesningen oppgis 14 dager før arrangementet.

Bedømmelseskomité

Bedømmelseskomiteen består av:

Professor Gary Ansdell
Professor Ragnfrid Kogstad 
Førsteamanuensis Marie Strand Skånland (komitéleder) 

Digital prøveforelesning - slik gjør du

Av smittevernhensyn vil prøveforelsningen foregå digitalt, via nettjenesten Zoom. Lenke legges ut her arrangementsdagen.

Når du logger deg inn, vil du bli sluppet inn i et venterom. Verten slipper deg inn når alt er klart. Vi ber om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i zoom. Vi anbefaler videre å velge "speaker view", Dette velger du oppe i høyre i bildet når du er i zoom. 

Lenke til zoom-support: support.zoom.us 

Om avhandlingen

Tittelen på Sebergs avhandling er A liberating music therapy. A qualitative study on music therapy in the meeting with Norwegian compulsory mental healthcare.

Disputasen avholdes i zoom samme dag, kl. 12.00. Les mer om disputasen og prosjektet.