Prøveforelesning med Anders Rønningen

Ph.D.-programmet - prøveforelesning

Ph.D.-stipendiat Anders Rønningen holder en prøveforelesning i forkant av disputasen.

  • Onsdag 16. desember 2015
  • 10.15
  • Levinsalen, Norges musikkhøgskole

Omtale

Tema for prøveforelesningen er "Musikkundervisning i det flerkulturelle Norge sett i lys av postkolonial forståelse og poststrukturalistiske tilganger".

Bedømmelseskomité:

  • Professor Anna Lena Østern, NTNU
  • Professor Göran Folkestad, Musikhögskolan i Malmö/Lunds universitet
  • Professor Øivind Varkøy, Norges musikkhøgskole, komitéleder

Tittelen på Rønningens avhandling er "Det etniske steget. En drøfting av kulturelt mangfold i pedagogiske tekster for musikk for norsk ungdomsskole". Den forsvarer han i offentlig disputas samme sted og samme dag kl. 12. Les mer om arrangementet og om avhandlingen her.