Prøveforelesning med Bendik Fredriksen

Ph.d.-programmet - prøveforelesning

Bendik Fredriksen holder en prøveforelesning i forkant av disputasen.

  • Torsdag 21. juni 2018
  • 10.15
  • Auditoriet, Norges musikkhøgskole

Omtale

Temaet for prøveforelesningen er Analyzing discourse at micro level in music education research – perspectives and tools.

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Professor Margaret S. Barrett (University of Queensland, Brisbane, Australia) - frem til godkjenning
  • Suppleant førsteamanuensis Live Weider Ellefsen (Høgskolen Innlandet) - for prøveforelesning og disputas
  • Førsteamanuensis Sølvi Mausethagen (OsloMet - storbyuniversitetet) 
  • Førsteamanuensis Jon Helge Sætre (Norges musikkhøgskole; komitéleder)

Tittelen på Fredriksens avhandling er Leaving the Music Classroom. A study of attrition from music teaching in Norwegian compulsory schools.

Disputasen holdes i Levinsalen samme dag, kl. 12.00. Les mer om disputasen og prosjektet.