Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Prøveforelesning med Bendik Fredriksen

Bendik Fredriksen holder en prøveforelesning i forkant av disputasen.

Temaet for prøveforelesningen er Analyzing discourse at micro level in music education research – perspectives and tools.

Bedømmelseskomiteen består av

  • Professor Margaret S. Barrett (University of Queensland, Brisbane, Australia) - frem til godkjenning
  • Suppleant førsteamanuensis Live Weider Ellefsen (Høgskolen Innlandet) - for prøveforelesning og disputas
  • Førsteamanuensis Sølvi Mausethagen (OsloMet - storbyuniversitetet)
  • Førsteamanuensis Jon Helge Sætre (Norges musikkhøgskole; komitéleder)

Tittelen på Fredriksens avhandling er Leaving the Music Classroom. A study of attrition from music teaching in Norwegian compulsory schools.

Disputasen holdes i Levinsalen samme dag, kl. 12.00.