Frank Havrøy Istialia
Frank Havrøy (t.v.) under Nationaltheatrets oppsetning av Istialia i 2011. Medskuespillere er Henning Farner og Marit A. Andreassen.

Prøveforelesning med Frank Havrøy

Ph.D.-programmet - prøveforelesning

Ph.d.-stipendiat Frank Havrøy holder en prøveforelesning i forkant av sin disputas. 

  • Torsdag 11. juni 2015
  • 15.15
  • Auditoriet, NMH

Omtale

Tittelen på prøveforelesningen er "Similarities and differences between instrumental and voice ensembles".

Havrøy har vært stipendiat ved NMH siden 2008. Fra 2013 har han også sittet i FoU-ledelsen ved Musikkhøgskolen som leder for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Professor em. Eva Nässén
  • Dr Mirjam James
  • Førsteamanuensis Alexander R. Jensenius, Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo

Tittelen på Havrøys avhandling er «Alone together – Vocal Ensemble Practice Seen through the Lens of Neue Vocalsolisten Stuttgart». Den forsvarer han i offentlig disputas fredag 12. juni kl. 10.00, samme sted. Les mer om arrangementet her.

Du kan lese mer om Havrøys stipendiatprosjekt her.