Prøveforelesning med Hege Bjørnestøl Beckmann

Ph.D.-programmet - prøveforelesning

Hege Bjørnestøl Beckmann vil holde en prøveforelesning i forbindelse med sin disputas.

  • Fredag 14. november 2014
  • 10.15
  • Levinsalen, Norges musikkhøgskole

Omtale

Tittelen på Beckmanns forelesning er "Betydningen av musikalsk sjanger for ungdommers helserelaterte bruk av musikk i dagens samfunn".

Kl. 12 samme sted vil Beckmann forsvare sin ph.d.-avhandling, se eget arrangement.