Prøveforelesning med Henrik Holm

Ph.d.-programmet - prøveforelesning

Henrik Holm holder en prøveforelesning i forkant av disputasen.

  • Tirsdag 26. september 2017
  • 10.15
  • Levinsalen, Norges musikkhøgskole

Omtale

Temaet for prøveforelesningen er:

«Kunstreligion»: Begrepets aktualitet og historisitet i lys av moderne musikkvitenskap

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteamanuensis Arnulf Mattes, Universitetet i Bergen
  • Professor emeritus Bernt Gustavsson, Örebro universitet
  • Professor Gro Trondalen, Norges musikkhøgskole (komitéleder)

Tittelen på Holms avhandling er Musikkens Logos. Et hermenutisk forsøk over Wilhelm Furtwänglers interpretasjonskunst.

Disputasen holdes i Levinsalen samme dag, kl. 12.00. Les mer om disputasen og prosjektet.