Prøveforelesning med Jon Helge Sætre

Ph.D.-stipendiat Jon Helge Sætre holder en prøveforelesning i forkant av sin disputas.

  • Torsdag 4. desember 2014
  • 16.00
  • Auditoriet

Omtale

Sætre er gitt følgende oppgave å prøveforelese om: "Discuss the academization of music in generalist teacher education in terms of transformation, recontextualization and resistance."

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Dr Ruth Wright, Western University, Canada
  • Professor Kirsti Klette, Universitetet i Oslo
  • Professor Petter Dyndahl, Høgskolen i Hedmark

Disputasen holdes fredag 5. desember kl. 10, også i Auditoriet. Se eget arrangement.

Se omtale av Sætres prosjekt her.