Prøveforelesning med Kjersti Johansson

Ph.d.-programmet - prøveforelesning

Kjersti Johansson holder en prøveforelesning i forkant av disputasen.

  • Tirsdag 5. desember 2017
  • 10.15
  • Auditoriet, Norges musikkhøgskole

Omtale

Temaet for prøveforelesningen er:

Barn med autisme og musikkterapeutiske relasjoner: En drøfting av spenningsfeltet mellom observasjon og tolkning av intersubjektive utfordringer i musikkterapi med barn med autisme, i lyset av de siste års forskning.

Bedømmelseskomité: 

•    Førsteamanuensis Ulla Holck, Aalborg Universitet
•    Førsteamanuensis Wolfgang Schmid, Universitetet i Bergen
•    Førsteamanuensis Torill Vist, Universitetet i Stavanger

Tittelen på Johanssons avhandling er Gjentakelse i musikkterapi – en kvalitativ instrumentell multippel casestudie.

Disputasen holdes samme sted kl. 12.00. Les mer om disputasen og prosjektet.