Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Prøveforelesning: Laura Dobrowen

Forelesning i forkant av diputas over avhandlingen Musikk på barnetrinnet. En studie av læreres forståelser av profesjonalitet i musikkundervisning.

Tema for prøveforelesningen

Tema for prøveforelesningen er Faglige, politiske og praksisrettede perspektiver på musikkfagets rolle innenfor skolens allmenndannende mandat.

Bedømmelseskomité

Bedømmelseskomiteen består av følgende:

  • Professor Sølvi Mausethagen, OsloMet.
  • Professor Elin Angelo, NTNU.
  • Førsteamanuensis John Vinge, NMH (komitéleder).

Om avhandlingen

Tittelen på Dobrowens avhandling er «Musikk på barnetrinnet. En studie av læreres forståelser av profesjonalitet i musikkundervisning»

Disputas

Disputasen avholdes i Levinsalen 3. september 2020, kl. 12.00.