Prøveforelesning med Laura Dobrowen

Ph.d.-programmet - prøveforelesning

Laura Dobrowen holder en prøveforelesning i forkant av disputasen.

  • Torsdag 3. september kl. 10.15
  • 10.15
  • Levinsalen, Norges musikkhøgskole
  • Arrangementet er gratis, men av smittevernhensyn må vi ha oversikt over alle deltakere. Meld deg på nedenfor, og bestill gratisbillett
Meld deg på

Omtale

Tema for prøveforelesningen

Tema for prøveforelesningen blir bekjentgjort 14 dager før forelesningen.

Bedømmelseskomité

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Professor Elin Angelo, NTNU
  • Professor Sølvi Mausethagen, OsloMet
  • Førsteamanuensis John Vinge, NMH (komitéleder)

Om avhandlingen 

Tittelen på Dobrowens avhandling er "Musikk på barnetrinnet. En studie av læreres forståelser av profesjonalitet i musikkundervisning"

Disputas

Disputasen avholdes i Levinsalen samme dag, kl. 12.00. Les mer om disputasen og prosjektet.