Ågedal omslag_beskåret.jpg

Prøveforelesning med Lise Lotte Ågedal

Ph.d.-programmet - prøveforelesning

Lise Lotte Ågedal holder en prøveforelesning i forkant av disputasen.

  • Torsdag 15. desember 2016
  • 10.15
  • Auditoriet, NMH

Omtale

Tema for prøveforelesningen: "Trening i ferdigheter gjennom musikk"

Bedømmelseskomité:

  • Førsteamanuensis Kari-Anne Bottegaard Næss, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Stine Lindahl Jacobsen, Aalborg universitet
  • Professor Trygve Aasgaard, Høgskolen i Oslo og Akershus

Tittelen på Ågedals avhandling er "Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang. En kontrollert randomisert pilotstudie", og målet har vært å undersøke om musikkterapi, via sang og improvisasjon, kan stimulere og forbedre taleevnen til barn med talevansker.

Avhandlingen forsvarer Ågedal i offentlig disputas samme sted og samme dag kl. 12. 

Les mer om disputasen og mer om prosjektet.

Velkommen!