Prøveforelesning med Live Weider Ellefsen

Ph.D.-programmet - prøveforelesning

Live Weider Ellefsen holder sin prøveforelesning i forbindelse med offentlig forsvar av sin Ph.D.-avhandling.

  • Mandag 15. desember 2014
  • 16.00
  • Auditoriet

Omtale

Tittel på prøveforelesningen:

Research-based music teacher education
Account for different ways the concept of "Research-based music teacher education" can be understood.
Discuss how these different ways of understanding determine different educational strategies for the development of music teacher competence. 

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Assosiate professor Elizabeth Gould, University of Toronto, Canada
  • Assosiate professor Eva Sæther, Malmö musikhögskola
  • Professor Thorolf Krüger, Høgskolen i Bergen

Se for øvrig eget program om disputasen.