Prøveforelesing med Merete Hoel Roaldsnes

Ph.d.-programmet - prøveforelesning

Merete Hoel Roaldsnes held prøveforelesing før disputas.

  • Tirsdag 19. desember 2017
  • 10.15
  • Auditoriet

Omtale

Tema for prøveforelesinga:

Korleis kan Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell informere samfunnsmusikkterapeutisk praksis og vere relevant i relasjon til dei barrierane for deltaking som einslege flyktningbarn kan oppleve i det norske samfunnet?

Vurderingskomité:

  • Professor Brynjulf Stige, Universitetet i Bergen
  • Førsteamanuensis Bolette Daniels Beck, Aalborg Universitet
  • Førsteamanuensis II Hans Petter Solli, Norges musikkhøgskole

Tittel på Hoel Roaldsnes si avhandling er Musikk i helsefremmande arbeid med einslege mindreårige flyktningar. Ein kvalitativ studie av ei musikkgruppe for ungdom med bakgrunn som einslege flyktningbarn.

Disputas same dag kl. 12 i Levinsalen.