Prøveforelesning med Stein Helge Solstad

Ph.D.-programmet - prøveforelesning

Ph.d.-stipendiat Stein Helge Solstad holder en prøveforelesning i forkant av disputasen sin.

  • Fredag 30. oktober 2015
  • 10.15
  • Auditoriet, NMH

Omtale

Tittelen på prøveforelesningen er The future of jazz research in academia.

Solstad disputerer for doktorgraden samme dag og samme sted, kl. 12, se egen omtale av disputasen.