Astrid Kvalbein

Ph.D.-programmet - prøveforelesning

Mellom informasjon og intuisjon: Innstuderings- og fremføringsaspekter ved norsk 1920-talls modernisme belyst ved Fartein Valens "Suleika", op. 6 nr. 3

  • Mandag 22. april 2013
  • 15.00
  • 01024 Auditorium

Omtale

Astrid Kvalbein disputerer tysdag 23. april kl 10.00.

Les meir om Kvalbeins prosjekt der.