Renessansemusikk og folkemusikk

Musikkhøgskolens renessanseensemble og blokkfløyteensemble ledet av Hans Olav Gorset spiller musikk fra 1500-tallet og av Ludwig Senfl og hans samtidige og tradisjonsmusikk fra Skandinavia.

  • Tirsdag 5. april 2016
  • 19.00
  • St. Edmunds kirke
  • Gratis

Medvirkende

Musikkhøgskolens renessanseensemble og Musikkhøgskolens blokkfløyteensemble ledet av Hans Olav Gorset: Linnea Haug, Anna Tove Bagge, Kristin Janset, Katri Tikka, Lynetta Taylor, Mats Hägerlind.

Gjest: Malin Alander

Program

Trad.: Krist stod opp av døde

Arnoldus de Bruck og Thomas Stoltzer: Christ ist erstanden

Hans Henrik Brandt: Improvisationer over Krist stod op af døde

fra Glogauer Liederbuch: Der ratten schwanz, Elslein, liebstes Elselein

Trad.: De to Kongebørn

Georg Rhau og Ludwig Senfl: Ach Elslein, Es taget vor dem Walde

Michael Praetorius: Pavane de Spaigne, Spagnoletta, La Canarie, Volte, Branles

 

Omtale

Denne konserten viser det helt klart: Enkelte melodier nekter å forsvinne. De gjemmer seg i finurlige former og farger i flerstemt musikk fra 1500-tallet, gjerne flere på en gang. I sin iver etter å demonstrere kontrapunktiske ferdigheter er det kanskje bare komponisten selv som har den fulle oversikten? Men melodiene, som vandret rundt i Europa i hundrevis av år, holder likevel stand mot tidens tann samtidig som de stadig omskapes på samtidens vis. To gode eksempler trekkes fram i dag: Visa om de to «kongebarna» som elsket hverandre så inderlig, men aldri fikk hverandre, og påskesalmen Krist stod opp av døde.

Melodien som brukes til De to Kongebørn finnes i tyske kilder helt fra 1400-tallet, men ulike varianter av teksten er også kjent i Skandinavia i senere tid. I et trykk fra slutten 1600-tallet har den fått en forklarende innledning: En Ny Klage-Vjse, Hvorledis en Konge-Søn gaff sig selff udi Liffs Fare, for sin Kieristes skyld, oc der ofver drucknede oc miste Liffvet. Oc der hans Allerkieriste Ven fick det at vide, omkom hun sig selff, oc lagde sig hos hannem, som videre aff Viisen kand erfaris.

Påskesalmen Krist stod opp av døde har røtter fra 1200-tallet. Snart ble den kjent og kjær også i norsk tradisjonsmusikk. Sent på 1900-tallet skrev den danske komponisten Hans Henrik Brandt noen improvisatoriske variasjoner over en av de eldste melodiformene.