Ellen Stabell
Ph.D.-stipendiat Ellen Stabell. Foto: Kimm Saatvedt

Researchers’ Night (på Forskningsdagene)

Hva er samspillet mellom kunst og vitenskap ved Musikkhøgskolen? Kom og opplev mangfoldet av kunstnerisk og vitenskapelig forskning i form av korte presentasjoner, musikalske innslag, miniforedrag.

 • Fredag 26. september 2014
 • 18.00
 • Norges musikkhøgskole
 • Gratis

Medvirkende

Vi tilbyr et 45 minutters program tre ganger, med ulike innhold i hver bolk. Se nedenfor.

Du vil få se og høre disse forskerne og utøverne:

 • Trude Eick
 • Kjell Tore Innervik
 • Håkon Austbø
 • Ellen Stabell
 • Lise Lotte Ågedal
 • Mona Julsrud
 • Njål Ølnes
 • Henrik Hellstenius
 • Håkon Stene
 • Koka Nikoladze
 • Øivind Varkøy

Omtale

KL. 18.00 - bolk 1

Kjell Tore Innervik: Radikale tolkninger

I prosjektet Radikale tolkninger tar kunstnere fra Kunsthøgskolen i Oslo, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole for seg tre ikoniske verker for solo slagverk. Kjell Tore er slagverker og vil denne gang fortelle om arbeidet med et av dem: King of Denmark av Morton Feldman, og vi får også høre litt av verket. Maziar Raein fra KHiO og Ivar Frounberg fra NMH deltar også. Les mer om prosjektet Radikale tolkninger her.

Ellen Stabell

Stabell er doktorgradsstipendiat og forsker på talentutviklingsprogrammer. Spørsmål hun stiller seg er blant annet: Hvordan legger programmene opp sitt arbeid med de unge håpefulle? Hvilke læringsmuligheter tilbys elevene og hvordan benytter elevene disse mulighetene? Les mer om Ellens prosjekt her.

Njål Ølnes: "Små teikn, store følgjer" - om musikalsk kommunikasjon i eit improviserande jazzband.

Ølnes er jazzmusikar og vil i sitt doktorgradsprosjekt undersøke nærare den kommunikasjonen og den formdanninga som skjer i eit jazzsamspel. Sidan dette er musikk som ofte vert framført med lukka auger, utan notar og utan dirigent, men likevel kan skifte karakter på ein augneblink, må det eksistera ein slags gjensidig oppfatning av kva som bør skje i musikken. Men korleis får musikaranse denne forståinga?

Kl. 19.00 - bolk 2

Trude Eick: Orkesteret som læringsarena

Etter mange år som utøvende musiker og kunstner har Eick opparbeidet en spesiell interesse for hvordan ledelse læres og hvordan morgendagens musikere utdannes til konsertmester- og gruppelederrollen. I masterstudiet gjør hun et dypdykk i utdannelsen Norges musikkhøgskole tilbyr i faget orkester, og hva den skjulte læreplanen i dette faget inneholder. Hun er spesielt interessert å bruke feministiske teorier for å analysere diskursen rundt og i et orkester og hvordan disse speiler seg i lederopplæringen, både musikalsk og teoretisk.

Henrik Hellstenius & Håkon Stene: Music with the Real

Dette store utviklingsprosjektet søker å utvikle nye kompositoriske og framføringsrelaterte praksiser gjennom arbeid med visuelle og lydlige fragmenter fra den utenommusikalske verden. Henrik/Håkon vil fortelle og spille av lydeksempler.

Lise Lotte Ågedal: Sang som talestimulering

Kan sang i en musikkterapisetting stimulere taleevnen til barn med fonologiske talevansker? Dette er spørsmålet Ågedal har stilt seg i sitt doktorgradsprosjekt, der hun har undersøkt om musikkterapi, via sang og improvisasjon, kan stimulere og forbedre taleevnen til barn med talevansker. Les mer om Lise Lottes prosjekt her.

Mona Julsrud: Improvisasjon i undervisningen av studenter i klassisk sang

Julsrud utforsker improvisasjon som pedagogisk verktøy i undervisningen, både i en-til-en-undervisning og i grupper. Metoden er basert på klassisk sangteknikk, og utfordrer sangerens kreativitet, musikalitet og tekniske ferdigheter. 

Kl. 20 - bolk 3

Øivind Varkøy: Musikk på de 70 000 favners dyp

Om musikkopplevelsen i lys av Søren Kierkegaards tenkning om stadier på livets vei.

Håkon Austbø: Den tenkende musiker

I prosjektet Den tenkende musiker trenger pianist Håkon Austbø inn i gamle og nye verker gjennom utøveres kunnskapsrike tolkninger. Målet er å avdekke hvilken type utøverkompetanse som kreves for å tolke ulike verker. Les mer om prosjektet Den tenkende musiker her.

Koka Nikoladze: On the borderline of creative process and technological investigation

Nikoladze’s research is set against the creative use of technology. Having a background of a violinist and a composer, as well as programming skills, he tries to establish reusable connections between domains from both musical and technological worlds. Nikoladze’s current research aims at investigating the phenomenon of sound analysis with regards to instrumental composition. 

The presentation will highlight several research initiations and Nikoladze will speak about the importance of interconnecting artistic and technological practices on the institutional level.

Les mer om kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning ved NMH på våre nettsider.