Romantisk kammermusikk

Tirsdagsserien

Romantisk kammermusikk for blåsere, stryk og klaver.

  • Tirsdag 19. januar 2016
  • 19.30
  • Levinsalen
  • Gratis

Medvirkende

Duo: Jan Bertelsen (obo) og Patrik Johansson (piano)
Trio: Brage Sæbø (fiolin), Ulrik Ravn Jensen (horn) og Jonas Aune (piano)

Program

Antal Dorati (1906-1988): Duo Concertante for obo og klaver

Klement Slavicky (1910-1999) Suite i 4 satser for obo og klaver
     1) Pastorale
     2) Scherzo
     3) Triste
     4) Bacchanale Rustico
 
N. Karnitskaya: Lyrisk Poeme for obo og klaver

Jan Bertelsen (obo)
Patrik Johansson (piano)

- - - -

Johannes Brahms: Trio for horn, fiolin og klaver, op 40

Brage Sæbø (fiolin)
Ulrik Ravn Jensen (horn)
Jonas Aune (piano)

Omtale

Om Brahms horntrio

Brahms horntrio regnes som en juvel i Brahms' produksjon og dermed et høydepunkt i horntriorepertoaret. Stykket ble skrevet rett etter at moren hans døde, og er tydelig inspirert av det. Det gjelder hovedsakelig den dystre tredjesatsen, som er verkets mentale bunnpunkt, men også den urolige førstesatsen skildrer disse følelsene. For førstesats bruker lang tid til å på å etablere et tonalt senter, og har en kaotisk men unik form som beveger seg langt bort fra den tradisjonelle sonatesatsformen. I tillegg blir ofte musikken avbrutt med stillestående, truende kromatikk. 

Andresats er skrevet i ABA-form, og har en barsk karakter i A, mens B er verkets første ordentlige nederlag med en enkel klagende melodi. Etter den dystre tredjesatsen framstår fjerdesatsen nærmest som en akseptering av situasjonen og som en befrielse. Endelig kommer en sats i tradisjonell sonatesatsform! 

Verket som helhet blir limt sammen av små motiver som går igjen i satsene. Kvintintervallet er sentralt i hver sats, enten som intervall eller rammeintervall. I tredjesats blir fjerdesats' hovedtema presentert forkledd i en kontrasterende karakter.

Om trioen

Trioen, Brage Sæbø, Ulrik Ravn Jensen og Jonas Aune, ble startet høsten 2015 og avholder nå sin første konsert ved Norges musikkhøgskole. Gruppen deltok ved årets kammermusikkonkurrannse som en av finalistene i bachelorklassen.

alt