Samspillskonsert med unge musikere

Et samspillprosjekt for barn og unge mellom 12 og 18 år som en del av musikkpedagogikkstudentenes praksisopplæring i ensembleledelse. Over 40 barn og unge fra kor, korps og band deltar på ulike instrumenter. I løpet av helgen får de jobbe både med improvisasjon og ferdigskrevet musikk i ulike sjangere i tradisjonelle og utradisjonelle ensembler. Det hele munner ut i denne konserten der alle ensemblene får vise fram det de har jobbet med.

  • Lørdag 18. januar 2014
  • 15.00
  • Levinsalen