Seminar: Mozarts komplette klaversonater

Seminaret er et av flere seminarer med tema Mozarts komplette klaversonater. Seminarene ledes av Liv Glaser og Håvard Gimse. Åpent for studenter og andre interesserte. 

  • Fredag 27. mars 2015
  • 12.00
  • Levinsalen, Norges musikkhøgskole
  • Gratis

Medvirkende

Klaverstudenter fra Norges musikkhøgskole framfører verkene

Program

Daniel Reith: (Sonater KV 311 D-Dur + KV 570 B-Dur)

Christian Grøvlen: (Fantasie KV 475 + Sonata c-moll KV 457)

Natallia Papova: (Sonater KV 309 & 576)

Petar Andonov: (Sonate KV 281)

Omtale

Om seminarene

Seminarene er et klasseprosjekt for klaverstudentene i Håvard Gimses klasse. Seminarene munner ut i en klassekonsert på Nasjonalbiblioteket, torsdag 16. april kl. 14.00-20.00,samt konserter under Mozartfestivalen i Fredrikstad 17.- 19. mars 2015.

Neste seminar er 8. april

Neste seminar er 13. april