Seminar: Mozarts komplette klaversonater

Seminaret er et av flere seminarer med tema Mozarts komplette klaversonater. Seminarene ledes av Liv Glaser og Håvard Gimse. Åpent for studenter og andre interesserte. 

  • Onsdag 8. april 2015
  • 16.00
  • Lindemansalen, Norges musikkhøgskole
  • Gratis

Medvirkende

Klaverstudenter fra Norges musikkhøgskole framfører verkene

Program

Vivian Tsui: (Sonater KV 330 & 333)

Ellisiv Tandberg: (Sonater KV 279 & 332)

Siril A. Valberg: (Sonater KV 283 & 310)

Omtale

Om seminarene

Seminarene er et klasseprosjekt for klaverstudentene i Håvard Gimses klasse. Seminarene munner ut i en klassekonsert på Nasjonalbiblioteket, torsdag 16. april kl. 14.00-20.00,samt konserter under Mozartfestivalen i Fredrikstad 17.- 19. mars 2015.