Seminar: Mozarts komplette klaversonater

Seminaret er et av flere seminarer med tema Mozarts komplette klaversonater. Seminarene ledes av Liv Glaser og Håvard Gimse. Åpent for studenter og andre interesserte. 

  • Mandag 13. april 2015
  • 15.00
  • Rom 214
  • Gratis

Medvirkende

Klaverstudenter fra Norges musikkhøgskole framfører verkene

Program

Kasper Furnesvik: (Sonate KV 284)

Dorina Komani: (Sonater KV 280 & 545)

Emil Duncumb: (Sonater KV 282 & 533)

GuosteTamulynaite: (Sonate KV 331)

Omtale

Om seminarene

Seminarene er et klasseprosjekt for klaverstudentene i Håvard Gimses klasse. Seminarene munner ut i en klassekonsert på Nasjonalbiblioteket, torsdag 16. april kl. 14.00-20.00,samt konserter under Mozartfestivalen i Fredrikstad 17.- 19. mars 2015.