NMH storband
NMH storband, fra Serendip 2019. Foto: Helge Lien

Serendip: Storbandet

Serendip

Musikkhøgskolens storband åpner som alltid årets Serendip-festival!