Seshen/Hans/Fredrik + Christian Wallumrød

Improvisert musikk i skjæringspunktet mellom japansk musikk og kultur, norsk folkemusikk og jazzmusikk.

  • Onsdag 21. september 2016
  • 19.30
  • Levinsalen
  • Gratis

Medvirkende

Seshen (vokal)
Hans P. Kjorstad (fele)
Fredrik Rasten (gitar)
Christian Wallumrød (flygel)

alt

Omtale

Dette prosjektet kom sammen ved at Seshen, Hans og Fredrik som alle er studenter ved det frie kandidatstudiet på Musikkhøgskolen, begynte å spille sammen og ta timer med Christian Wallumrød i friere former for improvisasjon. I løpet av disse timene har de også fått spilt en del sammen alle fire, og Christian, med sin meget lyttende tilstedeværelse, har blitt et fint tilskudd til den lavmælte trioen.
 
Musikerene har hver for seg bakgrunn fra bl.a. japansk musikk og kultur, norsk folkemusikk og jazzmusikk, og alle driver mye med fri improvisasjon i forskjellige sammenhenger. Påvirkningene fra nevnte bakgrunner siver inn i det fritt improviserte materialet, som for øvrig handler mye om sammenblanding av klanger, og kollektiv energi og framdrift uten for stor lydtetthet. Bandet jobber i høy grad med å blande tonalitet og andre «vanlige» musialske parametere med lydlige teksturer, til en helhet der begge sider styrker hverandre.
 
Utenfor dette prosjektet jobber Seshen mye med dans og bevegelse i kombinasjon med musikk. Hans gjør mye folkemusikk, og annen musikk i møtepunktet mellom folkemusikk, jazz og improvisasjonsmusikk. Fredrik jobber mest med akustisk friimprovisasjon og musikk innen et langstrakt og minimalistisk landskap. Christian er kjent fra en rekke prosjekter, som sitt eget Christian Wallumrød Ensemble, og improvisasjonskvartetten Dans les arbres.