Søkeseminar for ph.d.-stipendiater i musikkterapi

Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) inviterer potensielle framtidige doktorgradsstipendiater i musikkterapi til et seminar med professor Gary Ansdell.

  • Tirsdag 28. november 2017
  • 13.00
  • Norges musikkhøgskole, rom 205
  • Gratis
Meld deg på og send miniskisse før 15. november

Omtale

Seminaret er åpent for alle, men du må melde deg på før 15, november hvis du er interessert i å delta, enten passivt eller aktivt.

Skriv en miniskisse

Om du vil delta aktivt, må du også sende en miniskisse (maks1500 ord) om dine ideer til et forskningsprosjekt. Skriv på engelsk (og engelsken din må ikke være perfekt). Skissen skal ha med tema og forskningsspørsmål. Beskriv gjerne metode også. Du legger selv skissen fram på seminaret.

Først til mølla

Maksimalt antall aktive deltakere på seminaret er 5. De første fem personene som melder seg på for å delta aktivt, får mulighet til å presentere og motta svar. Skissen sender du sammen med påmeldingen.

Planlegger du søke ph.d.-stilling på Musikkhøgskolen?

Seminaret er rettet mot deg som planlegger å søke om ph.d.-stipend i feltene musikkterapi og musikk og helse. Fristen for å søke doktorgradstipendiatstilling ved Norges musikkhøgskole er 1. februar 2018. Det er derfor på tide å begynne å utvikle prosjektet ditt allerede nå. Den beste måten å gjøre dette på er å dele og diskutere ideene dine med andre. På dette seminaret oppfordrer CREMAH deg til å delta aktivt. Gary Ansdell vil gi kyndig og nyttig tilbakemelding på ideene dine på seminaret. Andre forskere og deltakere om er til stede vil også delta kontruktivt i dialogen om ideene dine.

Les mer doktorgradsprogrammet på Musikkhøgskolen og om ph.d.-prosjektskisse.

Om Gary Ansdell

Gary er en erfaren forsker og forfatter. Han har skrevet fem bøker (den siste sammen med Tia Denora) og har publisert innen flere omrpder; musikk, musikkterapi og musikk og helse. Han er arbeidet lenge som musikkterapeut med ulike klientgrupper, både i Storbritannia og Tyskland (for tiden med voksne innen pyskisk helse-feltet). Han har bidratt til utvikleNordoff Robbins-instituttet, særlig dets brede vekst innen samfunnsmusikkterapien. Gary sto bak det første doktorgradsprogrammet i musikkterapi i Storbritannia (ved Nordoff Robbinsinstituttet). Han er også grunnlegger av ny master i musikkterapi (Community Music Therapy/Nordoff-Robbins) som ble lansert i 2008 ved Royal Northern College of Music. I 2008 ble han tildelt Royal Society for Public Health Arts & Health Award.

Spørsmål? Kontakt

karette.a.stensaeth.jpg

Karette Annie Stensæth

Professor

Musikkterapi