Solveig Christensen

Ph.D.-programmet - prøveforelesning

45 minutters forelesning over oppgitt tema:  Fremtidens utdanning for kirkemusikere i et samfunn med økende livssynspluralisering.

  • Torsdag 2. mai 2013
  • 18.00
  • Levinsalen

Omtale

Disputasen holdes fredag 3. mai kl 11.00. Der er det mer informasjon om Solveig Christensens avhandling "Kirkemusiker – kall og profesjon. Om nyutdannede kirkemusikeres profesjonelle livsbetingelser".