solveig.h.christensen.jpg
Hvordan er hverdagen for nyutdannete kirkemusikere, spør Solveig Christensen i sin avhandling.

Disputas Solveig Christensen

Ph.D.-programmet - disputas

"Kirkemusiker – kall og profesjon" er tittelen på Solveig Christensens avhandling, som handler om nyutdannete kirkemusikeres profesjonelle livsbetingelser.

  • Fredag 3. mai 2013
  • 11.00
  • Levinsalen

Omtale

Kirkemusikkutdanningen er Norges eldste formaliserte musikkutdanning. Den norske kirke er landets eldste institusjonaliserte arbeidsplass, og kirkemusikeren var sannsynligvis også landets første profesjonelle musikkarbeider. Kirkemusikerprofesjonen er liten hva gjelder antall utøvere, men har like fullt en betydelig posisjon som musikkformidlere innenfor kirke, skole og i kulturlivet generelt. Samtidig er Den norske kirke en institusjon i stor endring, noe som i sum gjør kirkemusikertjenesten til en svært kompleks profesjonsutøvelse. Avhandlingen stiller derfor følgende spørsmål:

Hva kjennetegner nyutdannede kirkemusikeres profesjonelle livsbetingelser og hva betyr de for deres profesjonelle forståelse?

En kompleks hverdag

Gjennom blant annet intervjuer med nyutdannede kirkemusikere, studieplaner og kirkens rammeplan for kirkemusikk søker studien å belyse kompleksiteten i kirkemusikerens profesjons­utøvelse. Ved hjelp av en refleksiv forskningsstrategi utfordrer studien tre forhold av henholdsvis kunnskapsmessig, institusjonell og personlig art: kirkemusikk­utdanningen i spennet mellom å være disiplinutdanning og profesjons­utdanning, kirke­musikerens plass i kirkens tjenestestruktur og kallets betydning for profesjons­utøveren.

Avklaringer for morgendagens kirkemusikkutdanning

Studien konkluderer med at noen vesentlige spørsmål trenger avklaring før morgen­dagens kirkemusikkutdanning kan formes, blant annet disse:

  • Skal kirkemusikkutdanningen primært være en dyptgående disiplinutdanning av kirke­musikere eller en yrkesrettet profesjonsutdanning til kirkemusiker? 
  • Hva betyr kirkemusikertjenesten for kirken?
  • Hvordan kan og skal forholdet mellom utdanning og yrkesfelt ivaretas i profesjons­forberedelsen?

En avhandling både for utdanning, kirke og forskning 

Studien inngår i innsatsområdet ”Forskning om og for høyere musikkutdanning” ved Norges musikkhøgskole, og studien er et bidrag både til musikkutdannings­institusjonene, Den norske kirke og til utdannings- og profesjons­­forskningen.

Bedømmelsekomite

  • 1. opponent: Professor Bernt Gustavsson, Örebro universitet
  • 2. opponent: Kirkemusiker og forsker Karin Johansson, Musikhögskolan i Malmö/Lunds universitet
  • Komitéleder: Professor Pål Repstad, Universitetet i Agder

Disputasleder: Prorektor Ingrid Maria Hanken

Prøveforelesning om kirkemusikkutdanning og livssynsmangfold

Torsdag 2. mai kl 18.00 holder Solveig Christensen prøveforelesning over oppgitt tema: Fremtidens utdanning for kirkemusikere i et samfunn med økende livssynspluralisering.

Både prøveforelesning og disputas foregår på norsk/svensk.